SPECIALISTA/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD

Koho hledáme?

Kolegyni/kolegu, která/ý doplní náš tým na stavebním úřadě. Hledáme člověka, kterému nečiní problém komunikovat s kolegy, kolegyněmi ani systémy. Kolegyni/kolegu, jejíž (jehož) převažující pracovní náplní bude agenda související se stavbami provedenými bez povolení a projednání přestupků s nimi spojenými. Pracovitého a vstřícného se schopností řešit problém a dotáhnout ho do konce.

Co Vás čeká?

Výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování staveb v rozsahu zákonač. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících právních předpisů a projednávání přestupků definovaných stavebním zákonem.

Co nabízíme?

 • náborový příspěvek 30.000,- Kč;
 • platové ohodnocení v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů + osobní příplatek;
 • místo výkonu práce Černošice, Karlštejnská 259 (13 minut vlakem ze Smíchovského nádraží);
 • pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody;
 • zaměstnanecké benefity, např.: flexibilní začátek / konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna, stravné ve výši 120 Kč za odpracovaný den (zaměstnanec nic nedoplácí), příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity, možnost dalšího rozvoje a vzdělávání aj.;
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nové řešení;
 • práci v přátelském profesionálním kolektivu a prostor pro profesní i osobní rozvoj;
 • zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům;

Co požadujeme?

kvalifikační předpoklady a praxe:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebního, architektonického či právního směru;
 • kvalifikační požadavky splňuje i fyzická osoba, která již má příslušnou zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění;

odborné kompetence:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcích předpisů a souvisejících právních předpisů, v platném znění;
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
 • základní znalost zákona  250/2016.Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič) – podmínkou;
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti – obecná část – podmínkou;
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění – výhodou;
 • zkušenosti z práce na stavebním úřadě nebo jiné oblasti státní správy – výhodou;

osobnostní kompetence:

 • zralá osobnost schopná odolávat občasným stresovým situacím;
 • schopnost týmové spolupráce;
 • spolehlivost, samostatnost a flexibilita;
 • schopnost vlastního úsudku a objektivního hodnocení;
 • dobré vyjadřovací schopnosti slovem i písmem;

další dovednosti:

 • Uživatelská znalost práce na PC;
 • Znalost práce s MS Office, webovými prohlížeči;
 • Znalost práce v SW VITA a Ginis – výhodou;
 • schopnost číst projektové dokumentace – podmínkou;
 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost kvalitního ovládání jednacího jazyka v mluvené i písemné formě);
 • svéprávnost a bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 31. 8. 2022, 12:00 hodin.

S veškerými formalitami spojenými s přihláškou do výběrového řízení Vám rádi pomůžeme. Neváhejte kontaktovat personální oddělení paní Markétu Jandovou, personální oddělení (tel.: 602 342 655, marketa.jandova@mestocernosice.cz).

Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce s označením Výběrové řízení – specialista odboru stavební úřad. Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice nebo na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2.

logo

Firma: MĚSTO ČERNOŠICE

Kontakt: Markéta Jandová
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Telefon: +420221982129
602342655

Místo práce: Černošice

Typ úvazku: hlavní pracovní poměrReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2022 KARIERA.CZ s.r.o.